פתיחת תיק עוסק פטור

פתיחת תיק עוסק פטור - למי שאינו עוסק מורשה

אם אתם עצמאיים שהכנסותיכם אינן עולות על סכום של 76,884 ₪ אינכם מחוייבים בפתיחת תיק במע"מ ואתם
פטורים מפגישה במשרדי המע"מ. לא כל בעל עסק רשאי להרשם כעוסק פטור ממע"מ גם אם הכנסותיו קטנות מהמצויין לעיל.
אנשים אלה הם העוסקים במקצועות חופשיים כגון:
אדריכלים, מהנדסים, רופאים, טכנאים, יועצים ניהוליים, יועצי מס, כלכלנים, מנהלי חשבונות, רואי חשבון, מתורגמנים,
פסיכולוגים, וטרינרים, שמאים וכיוצא באלה המוגדרים בחוק, וכן בעלי עסק של תיווך, גני ילדים, תיווך רכב, בתי ספר לנהיגה,
מופעים אמנותיים, בניית תפאורות, עריכה ותרגום וכיוצא באלה כפי שקבוע בחוק.

פתיחת תיק עוסק פטור – ההבדל בינו לבין עוסק מורשה

עוסק פטור אינו רשאי לגבות מע"מ עבור העסקאות שלו בעוד שעוסק מורשה מחויב לגבות מע"מ על העסקאות שאותם
הוא מבצע ולדווח עליהם למע"מ אחת לחודש.
 
עוסק פטור מדווח על הכנסותיו אחת לשנה בלבד בדוח השנתי שהוא מגיש למס הכנסה ולמע"מ.
למרות זאת עוסק פטור, בדומה לעוסק מורשה מחוייב בהוצאת קבלה עבור כל הכנסה שקיבל עבור העסק שלו.
עוסק פטור הוא כזה כל עוד סך העסקאות שלו אינו עולה על הנקוב למעלה, ותמיד ניתן לשנות את הסטטוס
לעוסק מורשה במידה וההכנסות גדלות.

פתיחת תיק עוסק פטור – תהליך הרישום

לשם רישום כעוסק פטור, יש לגשת למשרדי מס ההכנסה באזור מגוריו, ולפתוח תיק בביטוח הלאומי, וכן להודיע למע"מ,
אך לא יידרש לתשלומי המע"מ, כאמור. עליכם להצהיר כי הכנסותיכם יהיו פחות מן הנקוב בחוק המחייב אתכם בפתיחת
תיק עוסק מורשה ותוכלו לקבל תעודת עוסק פטור לאותה השנה.
 
בתום השנה תחוייבו בהגשת דוח שנתי למס הכנסה ולמע"מ אשר יפרטו את סך הכנסותיכם והוצאותיכם במהלך אותה השנה.
כדי לבצע פתיחת תיק עוסק פטור וכן את כל נושא הגשת כל הדוחות המתבקשים על פי החוק, יש להיעזר ברואה חשבון מוסמך
ומקצועי, שיוכל לנהל לכם את התיקים הללו מול הרשויות ולחסוך לכם זמן רב וגם כספים בסוף השנה. שימו מבטחיכם באנשי מקצוע.
שיהיה בהצלחה!
 

קישורים מומלצים | מפת האתר

אתר זה פותח באמצעות מערכת אתר בקליק