פתיחת תיק עוסק מורשה

פתיחת תיק עוסק מורשה – לעסקים חדשים

פתיחת תיק עוסק מורשה מחייבת כמעט כל עסק חדש שברצונכם לפתוח.
פתיחת תיק עוסק מורשה היא האישור שלכם לעסק שהכנסותיו יעלו על סכום של 75,000 ₪ לשנה.
עסק שהכנסותיו קטנות מסכום זה לא יחויב בפתיחת תיק עוסק מורשה אלא ניתן להסתפק בפתיחת תיק של עוסק פטור בלבד.
 
אם אתם מתכוונים לפתוח עסק שסכום הכנסותיו עולים על הסכום הנקוב כאן, עליכם לבצע פתיחת תיק עוסק מורשה על פי חוק.
עוסק מורשה הוא עצמאי שגובה הכנסותיו גבוהות מן הנקוב או שהוא עצמאי העוסק במקצוע חופשי כגון רופא, אדריכל וסוכן
ביטוח שעליהם להרשם בכל מקרה כעוסק מורשה.

פתיחת תיק עוסק מורשה – מה נדרש

כדי לפתוח תיק עוסק מורשה עליכם לגשת למשרדי מע"מ הסמוכים אליכם ולהביא את המסמכים הבאים:
תעודת זהות, טפסים מן המוסדות השונים (מס הכנסה, ביטוח לאומי וכדומה), אישור מהבנק הכולל את פרטי הבנק והחשבון
של העסק, חוזה שכירות או רכישת מבנה לעסק. רק אז יוכלו פקידי הרשות לטפל בפתיחת התיק שלכם.

פתיחת תיק עוסק מורשה – דוחות פיננסים

במידה ואתם עוסק מורשה חלה עליכם חובת דיווח למס הכנסה אודות ההכנסות וההוצאות שלכם במהלך שנת הפעילות השוטפת.
עוסק מורשה מקבל פנקסי מקדמות משלושה גורמים: מס הכנסה, מע"מ וביטוח לאומי.
עליכם לשלם את המקדמות שנקבעו לכם אחת לחודשיים או אחת לחודש (כמצוין בטפסים), ובסוף השנה, עם הגשת הדוח השנתי
יקוזזו התשלומים שנעשו כמקדמות מן התשלומים המגיעים לרשויות בפועל. את הדוחות החודשיים כמו את הגשת הדוחות
השנתיים רצוי ומומלץ לעשות באמצעות פניה אל משרד רואי חשבון מקצועי, שיוכל לייעץ לכם לגבי כל מילוי הטפסים והתשלומים
השונים לרשויות וכן לדאוג לניהול השוטף של העסק שלכם מכל הבחינות הללו.
 
רואה חשבון הוא איש המקצוע שאמור לנווט את העסק החדש שלכם מול רשויות המס בארץ ולהביא לידי כך שתשתלמו כמה
שפחות ותרוויחו כמה שיותר. הוא גם זה שאמור לדאוג לכך שתפעלו על פי החוק בלבד, על מנת למנוע מצבים לא נעימים בעתיד.
 

קישורים מומלצים | מפת האתר

אתר זה פותח באמצעות מערכת אתר בקליק