חוות דעת רואה חשבון

מהי חוות דעת של רואה חשבון?

חוות דעת של רואה חשבון היא מונח מקצועי בתחום ראיית החשבון. אין הכוונה לדעתו של רואה החשבון
אלא לדבר אחר לגמרי. חוות דעת של רואה חשבון הוא "השורה התחתונה" של עבודתו של רואה החשבון.
 
שורה תחתונה זו מתייחסת לעבודתו של רואה החשבון על הדוחות הכספיים של החברה אותה הוא מבקר או העסק
אותו הוא מבקר וכדומה. זהו למעשה המקום היחיד שבו חותם רואה החשבון בתום עבודתו. חתימתו מחייבת אותו ואת
עבודת הביקורת שלו כמו שחתימת עורך דין מחייבת אותו בעת אימות מסמכים או החתמת עדים על תצהירים.

מהי מטרת הביקורת אותה עורך הרואה חשבון

חוות דעת של רואה חשבון היא לאפשר ללקוחו לדעת כי הדוחות הכספיים שלו משקפים באופן ראוי את מצב החברה
מבחינה כספית וכל זאת בהתאם לכל כללי החשבונות המקובלים על פי החוק. דוח עם חוות דעת של רואה חשבון אינו
מסמך פנימי של החברה, אלא שיש לו חיים הרבה יותר רחבים מן המעגל הצר של הנהלת החברה.
 
דוחות אלה מופצים לכלל בעלי המניות בחברה, ולכל מי שעשוי להשתמש בדוחות הכספיים למטרות שונות.
מכיוון שנודעת לדוח זה ולחוות דעת רואה החשבון חשיבות רבה מאד, נקבע נוסח אחיד לדוח וכן ניסוחים מוסכמים, במידה
ויש לחרוג מן הנוסח המקובל והאחיד של הדוח. חוות דעת רואה חשבון היא דוח רשמי וכך יש להתייחס אליה.
 
הדוח מושפע גם מחוק החברות ותקנות ניירות ערך וגם מן התקנים לביקורת שנקבעו בלשכת רואי החשבון.
חוות דעת רואה חשבון היא עניין מהותי ולא עניין פרוצדוראלי בלבד. כשבאים לערוך דוחות כספיים כאלה עבור ציבור בעלי המניות בחברה ולשאר ה"צרכנים" של דוח שכזה, יש לפעול באופן מקצועי לחלוטין.

רק אצל משרד מקצועי

תחום ראיית החשבון נחשב לתחום מורכב מאד, וכולל ידע רב במספר גדול מאד של חוקים ותקנות. טיפול של משרד
רואה חשבון מקצועי והפקת חוות דעת המבוססת על ניסיון ומיומנות חשובים ביותר לכל עסק ועסק.
אל תשאירו זאת בידיים חובבניות – פנו למשרד מנוסה ומקצועי.
 

קישורים מומלצים | מפת האתר

אתר זה פותח באמצעות מערכת אתר בקליק