הצהרת הון ראשונה

הצהרת הון ראשונה - החשובה מכל הצהרות ההון בעתיד

הצהרת הון היא דיווח לשלטונות המס על נכסים שנמצאים בבעלותכם בתאריך מסויים. הצהרת הון ראשונה נדרשת מתושב
ישראלי שעושה מעבר ממעמד של נישום למעמד של בעל עסק או כמקים חברה בע"מ.
לאחר ההצהרה הראשונה יתבקש להגיש הצהרה כזו אחת לכמה שנים, כדי לאפשר לרשויות המס מעקב אחר השינויים הפיננסים של אותו אדם.

הצהרת הון ראשונה – החשובה מכולן

הצהרת הון ראשונה היא החשובה מכולן, מכיוון שהיא זו תהווה את הבסיס לבדיקת הצהרות ההון בעתיד, ולכן הקפדה על רישום
הצהרת ההון על ידי רואה חשבון בכל הפרטים חשובה ביותר. גם בהצהרות ההון הבאות חשוב להקפיד על רישום מדוייק ביותר כדי
לוודא שאין חוסר בהסברים שנרשמו בהצהרה. למשל, רכישת דירה בהצהרת הון חדשה תידרש בהסברים המניחים את הדעת לגבי
מקור הכסף לרכישה זו וכדומה.

הצהרת הון ראשונה - כל הסוגים

הצהרת הון ראשונה יכולה להיות של יחיד, של בני זוג או של משפחה והיא כוללת דוח מפורט על רכושו של המצהיר כגון:
דירות, בתים, מבנים, מגרשים וכדומה, תוכניות חסכון, ניירות ערך שונים, מזומנים, כלי רכב, תכולת הדירה או הבית, יצירות אמנות,
תכשיטים וכדומה. בהצהרת ההון הראשונה נרשמות גם כל התחייבויותיו של המצהיר לאנשים ולחברות שונות כגון:
משכנתאות או הלוואות שעליו להחזיר. כל הנכסים וההתחייבויות שנרשמים נעשים בגיבוי מסמכים רלוונטים לאימות הרישום.

הצהרת הון ראשונה – הכלי של פקיד השומה לבדיקת נכסי התושב

הצהרת הון ראשונה ולאחריה הצהרות ההון הבאות הן הכלי העקרי של פקיד השומה הבא לבדוק את דיווחי הנישום בנוגע
להכנסותיו, האם הם משקפים את המציאות, והאם שילם את כל המיסים החלים עליו על פי החוק ועל פי הכנסותיו.
 
בדיקה חוזרת של הצהרת הון נעשית, כדי להשוות בין התקופות השונות, ולבדוק האם הונו של האדם גדל בצורה סבירה או שישנו
פער לא סביר שיש להסבירו. אם יחליט הפקיד כי ההסברים אינן מניחים את הדעת, יוכל לדרוש תשלום נוסף של מס המשקף את הגידול
בהון האדם.
 

קישורים מומלצים | מפת האתר

אתר זה פותח באמצעות מערכת אתר בקליק