הקמת עמותה

הקמת עמותה – כל מה שצריך לדעת

עמותה היא ארגון שמטרתו היא לשפר את איכות החיים של אנשים, ללא מטרת רווח של שותפי העמותה.
על הארגון לכלול לפחות שני אנשים בני 18 ומעלה. כדי להסדיר הקמת עמותות בישראל הקמת עמותה מעוגנת בחוק העמותות, שמטרתו לארגן את הקמתן ופעולתן של העמותות. הקמת עמותה מחייבת לפעול למען יעד מוגדר ולא למען רווחיהם של שותפי העמותה.

רישום הקמת עמותה

הקמת עמותה כרוכה בתהליך רישום במוסדות ספציפיים. כדי לרשום עמותה חדשה יש לשלוח טופס בקשה להקמת עמותה
לרשם העמותות, ויש לרשום בטופס הבקשה את הפרטים הבאים:
 
• פרטים מלאים של מקימי העמותה.
 
• שם העמותה.
 
• כתובת משרדי העמותה.
 
• יעדי העמותה ושאיפותיה, גם לטווח הארוך וגם לטווח הקצר.
 
• תקנון העמותה. ניתן להשתמש בתקנון סטנדרטי ולעשות בו תיקונים, אך חובה לכלול סעיף המונע הטבות כספיות למקימי
העמותה או שותפיה בכל זמן שהוא בהווה או בעתיד.
 
• תצהיר שהוא התחייבות של מקימי העמותה לפעול בהתאם למטרות העמותה כולל כל המחויבויות הנדרשות מהם כולל אישור
לבדיקת עברם הפלילי.
 
• תשלום אגרת הרשמה המוסדות החייבים להימצא בכל עמותה על פי החוק הם: אסיפה כללית, ועד מנהל וועדת ביקורת.
 
לפי חוק העמותות חייבים כל האנשים המשתייכים לעמותה לערוך אסיפה כללית במועדים קבועים וסדירים ולפחות פעם אחת בשנה.
האסיפה הכללית יכולה לערוך שינויים ותיקונים בתקנון, להחליט מי יהיה בוועדת הביקורת, והיא יכולה גם להחליט על פירוק העמותה.
הועד המנהל הוא הגוף המנהל את העמותה בפועל וחייב שימצאו בו לפחות 2 אנשים. ועדת הביקורת תורכב מ 2 אנשים לפחות, שהם
שותפים בעמותה או מרואה חשבון כתחליף. על עמותות המגלגלות יותר ממליון ₪ בשנה חובה להחזיק רואה חשבון.
 
מטרת הועדה לפקח על העמותה, על הועד המנהל, וכן על האסיפה הכללית ולהגיש להם את דיווחיה בהקשר הכספי והייעודי.
לשם הקמת עמותה רצוי ומומלץ להתייעץ עם אנשי מקצוע – רואה חשבון ועורך דין לפני שניגשים להקמתה.
מדובר, כאמור, בתהליך מורכב ויש לעמוד בכל החוקים והתקנות הקשורים בהקמת סוג של גוף שכזה.
 

קישורים מומלצים | מפת האתר

אתר זה פותח באמצעות מערכת אתר בקליק