הגשת דוח שנתי למס הכנסה

כל עצמאי בישראל חייב להגיש דוח שנתי למס הכנסה בין אם הוא עוסק מורשה או עוסק פטור. כל העצמאים מחויבים להגיש את הדוח לאחר מילוי טופס 1301 אשר בו הם מצהירים על רווחיהם לשנת המס החולפת. יש להגיש הדוח עד לסוף חודש אפריל של השנה העוקבת, ולהמתין לדו"ח השומה שיתקבל מטעם מס הכנסה, אשר בעצם יהווה סיכום סופי מצד המוסד לגבי הפעילות הפיננסית שלכם בשנה האחרונה, ויציג בפניכם את חובכם לרשות המיסים או לחילופין את הזיכוי שמגיע לכם.

הגשת דוח שנתי – אילו מסמכים לצרף?

הגשת דוח שנתי למס הכנסה כוללת את המסמכים הבאים:

• אישור תשלומים בביטוח הלאומי

• אישור הפקדות בקרנות שונות: ביטוח חיים, קרו פנסיה או ביטוח מנהלים

• דוח על רווח והפסד הכולל את כל ההוצאות וההכנסות של העסק

• דוח על תיאום מס

• טפסי 106

• אישור מהבנק על רווחים משוק ההון

• אישור בנוגע לתרומות

• אישור על ניכוי מס הכנסה במקור

חשוב לציין, כי הגשת דוח שנתי למס הכנסה כוללת את כל ההוצאות של העסק, בהן מכיר מס הכנסה באופן מלא ובחלקן
הוא מכיר באופן חלקי בלבד על פי תקנות מס ההכנסה.

הגשת דוח שנתי למס הכנסה – ההוצאות

לשם קבלת החזרים ניתן להצהיר על ההוצאות הבאות:
הוצאות טלפון, אש"ל, כיבוד בבית העסק, הלבשה מקצועית, אחזקת רכב, נסיעות עבודה לחו"ל וכדומה.
הוצאות אלה מוכרות בחלקן על ידי מס הכנסה, לעומת הוצאות שמס הכנסה מכיר בהן במלואם כגון:
שכר דירה עסק, הוצאות משרדיות כגון צרכי משרד, תשלום משכורות עובדים, חשבונות המשרד השונים וכיוצא באלה.
 
הגשת דוח שנתי – רק באמצעות רואה חשבון הגשת דוח שנתי למס הכנסה יש לעשות רק עם עזרה מרואה חשבון מקצועי ומיומן, אשר יוכל לייעץ לכם לגבי כל ההוצאות הניתנות להחזרים, וכן לקצר לכם את הדרך עד לאישורו הסופי של הדוח. רואה החשבון מחובר ישירות למחשבי מס הכנסה וביטוח לאומי ויוכל לשגר את הדוח שלכם ללא תקלות אל פקידי מס ההכנסה, וכל שנותר יהיה להמתין לדו"ח השומה.
 

קישורים מומלצים | מפת האתר

אתר זה פותח באמצעות מערכת אתר בקליק